Reference
Ekskluzivni zastupnik
tvrtke Gartner
 

 

Calisto d.o.o.

Tvrtka Calisto d.o.o. osnovana je u o
žujku 1999. godine, s temeljnom djelatnošću pranja usluga savjetovanja u informatičkom menađmentu i primjeni informatičke tehnologije (IT) u trgovačkim društvima, državnim tijelima i ustanovama, kao i svim ostalim subjektima koji se koriste informatičkom tehnologijom. Posebno, fokus djelovanja usmjeren je na poboljšanje komunikacije između uprave tvrtke i IT menagementa.

Calisto d.o.o.
Ulica Višnje Stahuljak 3
10000 Zagreb

tel: 01/ 5542 730
fax: 01/ 5542 728
e-mail:
ivan.maglic@gartner.com
Calisto d.o.o. za savjetovanje u informacijskom managementu,
10000 Zagreb, Ivana Rabara 35

Društvo je upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, MBS 080283771.
Temeljni kapital iznosi 20.000,00 Kn. Uplaćen u cjelosti u novcu. Žiro račun u Zagrebačkoj banci, Zagreb, IBAN: HR1623600001101291910

Član Uprave društva: Ivan Maglić, dipl.inž.